Terms & Conditions THEDOTS.COM

Zasady i Warunki the dots

Witamy w The Dots, bezpłatnej aplikacji internetowej i mobilnej oraz stronie sieciowej zorientowanej na projektowanie, która wspiera współpracę, sieci i produktywność w kreatywnej społeczności zawodowej. Dążymy do tego, aby postępować właściwie, etycznie i legalnie, przynosząc ci tę stronę i naszą aplikację mobilną, i prosimy, abyś używał tego samego osądu podczas czytania, używania i udostępniania treści hostowanych w The Dots. Korzystając z treści The Dots, prosimy o uznanie, w stosownych przypadkach, i nie edytowanie naszych treści – lub treści należących do innych osób bez pozwolenia. Jeśli popełniliśmy błąd, daj nam znać. Możesz skontaktować się z nami pod adresem help@the-dots.com.

Chociaż uważamy, że zawsze będziesz postępować właściwie, nasi prawnicy, a zatem my, wymagamy od ciebie zaakceptowania niniejszych warunków. Zalecamy wydrukowanie jego kopii do wykorzystania w przyszłości.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW.

 1. POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA WARUNKÓW USŁUG

Treści i usługi oferowane na naszej stronie internetowej www.the-dots.com („Witryna”), naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”), naszej platformie wydarzeń („Platforma wydarzeń”) i wszelkich powiązanych witryn od czasu do czasu oraz wszelkie usługi komunikacyjne (w tym możliwość przekazywania linków i innych informacji) lub inne usługi interaktywne, które mogą być dostępne na tej stronie lub za jej pośrednictwem (wszystkie razem nazywamy naszymi „Usługami”), są świadczone na podstawie niniejsze warunki użytkowania („Warunki”). Niniejsze Warunki wraz z dokumentami, o których mowa w tym dokumencie, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami dotyczące przedmiotu zawartego w niniejszych Warunkach.

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z JAKICHKOLWIEK NASZYCH USŁUG, ZGADZASZ SIĘ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI. KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG OBEJMUJE DOSTĘP, PRZEGLĄDANIE LUB REJESTRACJĘ W CELU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

2.INFORMACJE O NAS

Nasze usługi są obsługiwane przez The Dots Global Limited („My”, „Us” lub „The Dots”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 8593982 i mamy siedzibę pod adresem HaysMacintyre, 10 Queen Street Place, Londyn, EC4R 1AG. Nasz główny adres handlowy to 31 New Inn Yard, Londyn, EC2A 3EY. Nasz numer VAT to 179 4068 71. The Dots jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.KWALIFIKOWALNOŚĆ I USŁUGI USUWAJĄ GDZIE ZABRONIONE

Aby korzystać z Usług, musisz mieć ukończone 13 lat. Korzystanie z Usług jest nieważne tam, gdzie jest zabronione. Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania wszystkich niniejszych Warunków.

4. INNE STOSOWNE WARUNKI

Niniejsze warunki odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które dotyczą również korzystania z naszych Usług:

 • Nasza Polityka prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie gromadzimy lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dostarczone przez Ciebie dane są prawidłowe.
 • Nasza polityka plików cookie, która określa informacje o plikach cookie na naszej stronie.

5. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Kropki mogą zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu, w dowolnym czasie i bez faktycznego powiadomienia. Od czasu do czasu sprawdzaj tę stronę, aby zauważyć zmiany, które wprowadzamy, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Korzystając z Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na te zmiany. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się nie akceptować niniejszych warunków, nie korzystaj z Usług.

6. OPIS USŁUGI

The Dots istnieje jako profesjonalna sieć, która pomaga naszym członkom i użytkownikom w rozwoju i rozwoju kariery oraz w znalezieniu możliwości rozwoju zawodowego i talentów. Mając to na uwadze, The Dots zapewnia użytkownikom Usług różnorodne usługi online, w tym między innymi:

SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA. Internetowa profesjonalna sieć założona, aby pomóc członkom w pokazaniu ich pracy zawodowej, w nawiązywaniu kontaktów, znajdowaniu możliwości handlowych i rozwijaniu kariery.

TREŚĆ WYTWORZONA/WYGENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Przesłane lub wprowadzone treści multimedialne opracowane przez kreatywnych profesjonalistów z wielu branż.

LISTA PRACY. Katalog ofert pracy lub ofert pracy zewnętrznych.

PLATFORMA WYDARZEŃ. Platforma cyfrowa, na której organizatorzy wydarzeń mogą reklamować i sprzedawać bilety na swoje wydarzenia. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem platformy klientom bezpośrednio, gdzie klienci mogą wyszukiwać, wybierać i kupować bilety online na wydarzenia. Aby uniknąć wątpliwości, umowa sprzedaży zostanie zawarta między klientem a organizatorem imprezy.

INNE FUNKCJE. Możesz także przeprowadzać różne inne działania za pośrednictwem Usług. W celu skorzystania z dowolnej funkcji Usług, które nie zostały opisane powyżej, może być wymagana rejestracja bezpłatnego konta The Dots.

Kropki nie będą ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Usługi będą niedostępne w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Dostęp i korzystanie z Usług może zostać tymczasowo zawieszone i bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od The Dots.

7. TREŚĆ WYTWORZONA/WYGENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane, tekst, oprogramowanie, dźwięk muzyki, obrazy, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości, pliki lub inne materiały („Treść”), które są przesyłane, publikowane lub dystrybuowane za pośrednictwem naszych Usług, w tym nie ogranicza się do treści wiadomości e-mail, informacji, zdjęć lub obrazów opublikowanych przez Ciebie lub opublikowanych na stronie profilu oraz informacji, zdjęć, obrazów, plików dźwiękowych lub innych Treści przesłanych przez Ciebie na forum lub innej stronie.

Nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy Treści publikowanych przez użytkowników Usług i nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości takich Treści.

Możesz być narażony na Treści publikowane przez innych użytkowników Usług, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za Treści publikowane przez dowolnego użytkownika Usług lub stronę trzecią, w tym, ale nie wyłącznie, odpowiedzialność za naruszenia praw stron trzecich, wszelkie błędy lub pominięcia w Treści lub za jakiekolwiek straty lub wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku korzystania z Treści opublikowanych, wysłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesłanych za pośrednictwem Usług.

8. REKLAMA PRACY

Gdy publikujesz lub prosisz nas o opublikowanie w Twoim imieniu Treści, która reklamuje oferty pracy w naszych Usługach, gwarantujesz i reprezentujesz, co następuje:

 • Twoje treści są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i odnoszą się do prawdziwych możliwości pracy;
 • Twoje treści są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami mającymi zastosowanie do reklam oraz brytyjskim kodeksem reklamy bez emisji, promocji sprzedaży i marketingu bezpośredniego;
 • będziesz regularnie sprawdzać Treści w naszych Usługach, aby upewnić się, że są one zgodne z gwarancjami i oświadczeniami określonymi w niniejszych Warunkach;
 • niezwłocznie usuniesz lub anulujesz odpowiednie ogłoszenie o pracę za pośrednictwem platformy, jeśli to ogłoszenie o pracę opublikowane przez Ciebie lub przez nas w Twoim imieniu zostanie wycofane lub odpowiedni post zostanie wypełniony, lub jeśli jakakolwiek inna część Treści stanie się niedokładna lub nieaktualna.

Wyświetlamy ogłoszenia o pracy w naszych Usługach przez okres 1 miesiąca i automatycznie usuwamy takie ogłoszenia po tym okresie, chyba że poinformujesz nas, że chcesz przedłużyć o kolejny okres. Dla jasności, twój obowiązek usunięcia lub anulowania odpowiedniego ogłoszenia o pracę za pośrednictwem platformy, jeśli jakakolwiek taka oferta pracy została wycofana lub zajmowane stanowisko pozostaje przez cały okres, w którym odpowiednie ogłoszenie o pracę jest wyświetlane w naszych Usługach.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że publikowanie ofert pracy za pośrednictwem Usług spowoduje składanie aplikacji.

9. UDZIELENIE OGRANICZONEJ LICENCJI

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszystkie prawa własności intelektualnej istniejące w treści na platformie lub w oprogramowaniu Platformy są wyłączną własnością The Dots.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ​​(i) posiada wszelkie prawa, tytuły i interesy do swoich Treści oraz wszelkich podobieństw zawartych w Treściach, lub (ii) ma prawne prawo do publikowania takich Treści za pośrednictwem Usług i udzielenia nam licencji w następnym akapicie oraz inne prawa, o których mowa w niniejszych Warunkach.

Udzielasz nam nieograniczonej licencji na wieczyste, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone, ogólnoświatowe, niewyłączne, w pełni podlicencjonowane prawo i licencję na używanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlać Treści (w całości lub w części), na całym świecie i / lub w celu włączenia jej do innych dzieł w dowolnej formie, mediach lub technologii obecnie znanej lub opracowanej później. Taka licencja umożliwia nam prezentowanie lub używanie Treści użytkownika za pośrednictwem Usług oraz w materiałach promocyjnych lub marketingowych. Pozostaniesz odpowiedzialny za dokładność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość lub wszelkie inne aspekty swoich treści.

Gwarantujesz również, że wszelkie „prawa moralne” do opublikowanych materiałów zostały zniesione. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wyświetlanie lub korzystanie z jego Treści będzie według naszego wyłącznego uznania, a Treść może, ale nie musi, zostać zawarta w Usługach z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny.

10. POSTĘPOWANIE I TREŚĆ (ZOBACZ SKRZYNKĘ TEKSTOWĄ PLATFORMY W ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW)

Usługi i wszelkie powiązane z nimi usługi świadczone są wyłącznie w celach informacyjnych, rozrywkowych i organizacyjnych.

Te standardy treści mają zastosowanie do wszystkich Treści, które wnosisz do naszych Usług, oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług interaktywnych. Musisz przestrzegać ducha poniższych standardów, a także litery. Standardy mają zastosowanie do każdej części dostarczanej przez Ciebie Treści, a także do jej całości.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się:

1.w celu dostarczenia prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie zgodnie z formularzem subskrypcji, formularzem wpłaty i / lub dowolnym formularzem rejestracyjnym. Jeśli jakiekolwiek informacje dostarczone przez Ciebie są lub stają się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zgadzasz się na niezwłoczne poinformowanie nas, a my zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia jakiejkolwiek treści i rozwiązania prawa do korzystania z Usług i odmowy wszelkich obecnych lub przyszłe korzystanie z wszelkich powiązanych z nimi usług. Nie mamy obowiązku sprawdzania dokładności ani aktualności treści użytkownika;

2.bez ograniczenia powyższego, nie korzystać z Usług w celu przesyłania (bezpośrednio lub poprzez żądanie dostępu do i przesyłania w Twoim imieniu) jakichkolwiek treści, które:

 • jest niezgodny z prawem (lub promuje niezgodną z prawem działalność), szkodliwy, grożący, obraźliwy, nękający;
 • może być przez nas uznany za „spam” lub który promuje lub reklamuje dowolny produkt lub artykuł, lub może w inny sposób powodować irytację lub niedogodności dla innych użytkowników Usług;
 • narusza obowiązujące prawo lub regulacje lub narusza wszelkie odpowiednie reklamy lub inne branżowe kodeksy postępowania;
 • jest zniesławiające, wulgarne, zniesławiające, oszukańcze, oszukańcze (lub może kogoś oszukać);
 • zawiera wyraźne lub graficzne opisy lub relacje z czynności seksualnych (lub promuje materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym)
 • narusza prywatność innej osoby lub jest nienawistna; lub który wiktymizuje, nęka, poniża lub zastrasza osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
 • promuje przemoc;
 • narusza wszelkie prawa własności intelektualnej (zgodnie z definicją w klauzuli 14 poniżej) jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • promuje nielegalne lub nieuprawnione wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim innej osoby;
 • powstało z naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
 • podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podszywają się pod twoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą; i / lub sprawia wrażenie, że pochodzi od nas, jeśli tak nie jest;
 • zawiera strony o ograniczonym dostępie lub tylko hasła, ukryte strony lub obrazy (niepowiązane z inną dostępną stroną);
 • domaga się haseł lub danych osobowych do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników;
 • angażuje się w działalność handlową i / lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody, takiej jak (między innymi) konkursy, promocje finansowe lub inwestycyjne, kryptowaluty, hazard, loterie, barter, reklama i piramidy; 
 • linki do innych platform wydarzeń lub systemów rezerwacji;
 • wykorzystuje Platformę wydarzeń do reklamowania wydarzeń nieobjętych biletami, tj. przesyłania zdarzeń wyłącznie w celu umieszczenia na liście, a nie w celu sprzedaży biletów; lub
 • narusza jakiekolwiek wytyczne Apple App Store dotyczące przeglądu App Store lub inne obowiązujące warunki.

3. nie gromadzić, nie gromadzić ani nie przechowywać informacji o użytkownikach Usług lub Treści zamieszczanych przez inne osoby w Usługach ani nie wykorzystywać takich informacji w jakimkolwiek celu niezgodnym z celem Usług lub w celu przesyłania lub ułatwiania przesyłania niechcianej masowej poczty elektronicznej lub komunikacja. Nielegalne i / lub nieuprawnione korzystanie z Usług, w tym agregowanie nazw użytkowników i innych informacji kontaktowych w celu wysyłania niezamówionej komunikacji jest zabronione.

4. niedozwolone jest również ramkowanie Usług. Niewłaściwe użycie może spowodować usunięcie użytkownika z listy uczestników bez uprzedzenia i może skutkować utratą uprawnień do uczestnictwa w Usługach. W przypadku nieautoryzowanego korzystania z Usług można podjąć odpowiednie kroki prawne.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały przesłane do nas lub opublikowane w Usługach przez użytkowników Usług.

We do not pre-screen, monitor, review or edit the Content posted by users of the Services. However, We and Our agents have the right (but not the obligation) at our sole discretion to refuse or remove any Content, in whole or part, that in our judgment does not comply with these Terms or is otherwise undesirable, inappropriate or inaccurate. We are not responsible for any failure, non-failure or delay in removing such Content.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i innymi przepisami prawa, zasadami i przepisami lub innymi aspektami przesłanych materiałów, w tym dowolną Treść lub jej część, lub inną komunikację z nami.

Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieuprawnionym korzystaniu z Usług lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa, które znasz lub podejrzewasz.

POSTĘPOWANIE I TREŚĆ – PLATFORMA WYDARZEŃ

Potwierdzasz i zgadzasz się:

 • w przypadku likwidacji konta Organizatora imprezy, ponieważ organizator imprezy naruszył niniejsze Warunki lub którekolwiek z praw The Dots, The Dots nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy i jest w stanie dochodzić zarówno odszkodowania pieniężnego, jak i ulg w postępowaniu sądowym wraz z jakakolwiek inna sprawiedliwa ulga, jaka jest wymagana.
 • nielegalne i / lub nieautoryzowane korzystanie z Platformy wydarzeń, w tym między innymi nieautoryzowana sprzedaż biletów, nieuczciwe wykazy wydarzeń innych niż za pośrednictwem legalnego konta Dots lub nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie Platformy jest zabronione przez The Dots i każde takie użycie zostanie zbadane i zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

  Szczegóły wydarzenia

  Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzeń, w tym między innymi czasy występów, ceny biletów i przydział miejsc muszą być wprowadzone na platformę wydarzeń przez organizatora wydarzenia. Za dokładność wszystkich takich informacji odpowiedzialny jest organizator wydarzeń. Niedostarczenie dokładnych informacji o wydarzeniu (w tym poprawek do wydarzenia, jeśli zmiany daty lub godziny) spowodują naruszenie niniejszych warunków i może doprowadzić do zamknięcia konta organizatora imprezy, a kropki będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania za wszelkie bezpośrednie koszty poniesione w wyniku niepoprawnych informacji o wydarzeniu wymienionych przez organizatora wydarzenia na Platformie wydarzeń.

  Jeśli wydarzenie organizatora wydarzenia zostanie opublikowane na platformie wydarzeń, Dots automatycznie oznaczy Twoje wydarzenie odpowiednimi słowami kluczowymi, aby umożliwić ich odkrycie na platformie wydarzeń.

  Musisz pobrać najbardziej aktualną listę gości z Platformy wydarzeń przed rozpoczęciem wydarzenia, aby upewnić się, że wszyscy klienci na liście mają dostęp do wydarzenia.

  Twoi pracownicy muszą być świadomi praw wjazdu klientów, którzy kupili bilety na platformę na Twoje wydarzenie.

  Nie możesz odmówić wjazdu żadnemu klientowi, który posiada bilet zakupiony z Platformy Eventowej na twoje wydarzenie, chyba że narusza to określone przez ciebie warunki wejścia, o których klient wcześniej został poinformowany.

  Kropki mogą zamknąć konto organizatora imprezy, jeśli organizator imprezy pozwie platformę zdarzeń w celu bezprawnego przesłania jakichkolwiek treści z platformy wydarzeń, która jest własnością The Dots lub jakiejkolwiek strony trzeciej, bez wyraźnej treści, ważnej obrony lub zwolnienia z uczciwego postępowania w tym celu. W szczególności, jeśli przesyłasz Treść do Platformy Eventowej, musisz upewnić się, że nie narusza ona praw autorskich ani innych praw osób trzecich (w tym, między innymi, znaków towarowych, informacji poufnych, prywatności lub prawa do reklamy). Kropki mogą od czasu do czasu wykorzystywać zdjęcia ze strony internetowej organizatora wydarzenia lub konta w mediach społecznościowych w celu promowania wydarzenia organizatora imprezy i akceptując warunki, które organizator wydarzenia zezwala The Dots na korzystanie z tych zdjęć.

Twoje własne warunki dla klientów

Bilety są sprzedawane klientom zgodnie z regulaminem The Dots, jednak organizator imprezy może wprowadzić własne warunki (jeśli dotyczy), w tym ograniczenia wiekowe, zasady zwrotu pieniędzy i wymiany. Jeśli organizator imprezy ma własne warunki dla klientów, klient musi zostać o nich poinformowany przed punktem zakupu.

Błędy cenowe

Jeśli kwota zapłacona przez klienta za bilet sprzedany za pośrednictwem Platformy wydarzeń Dots jest rażąco niepoprawna, niezależnie od tego, czy z powodu błędu w cenie opublikowanej na Platformie wydarzeń, czy w inny sposób przekazana klientowi i niezależnie od tego, jak wystąpił błąd, Kropki będą miały prawo anulować zamówienie na bilet i zwrócić klientowi zapłaconą kwotę oraz zażądać od organizatora imprezy wszelkich strat poniesionych w związku z kropkami.

11. OPŁATY I PŁATNOŚCI – USŁUGI (Z WYJĄTKIEM PLATFORMY WYDARZEŃ, PATRZ SKRZYNKA TEKSTOWA)

Niniejszy punkt 11 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy korzystasz z części Usługi, za którą zgadzasz się nam zapłacić.

Wyślemy Ci fakturę za korzystanie z odpowiedniej części Usługi.

Musisz zafakturować kwotę w ciągu 30 dni od daty faktury, korzystając z jednej z metod płatności określonych na fakturze.

Jeśli nie dokonasz płatności w terminie, możemy:

 • Charge you interest on amounts outstanding at our primary bank’s standard overdraft rate or similar credit interest rate (currently HSBC Bank PLC); and
 • Remove any job advertisement placed by you via the Services and disable your profile on the Services.

Obecnie udostępniamy naszą Witrynę i aplikację za darmo, ale należy pamiętać, że przy dostępie do nich z urządzenia mobilnego obowiązują normalne stawki i opłaty operatora, na przykład za wiadomości tekstowe i opłaty za przesyłanie danych.

OPŁATY I PŁATNOŚCI-PLATFORMA WYDARZEŃ

Sprzedaż biletów na platformie będzie przetwarzana przez The Dots i zostanie przekazana organizatorowi wydarzenia w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia imprezy.

Odbiór płatności

Dots akceptuje karty MasterCard, Visa, American Express i Maestro.

Transfer funduszy

Po zakończeniu wydarzenia lub wydarzenia, sprzedaż online dla tego wydarzenia zostanie zsumowana i przeniesiona elektronicznie na wskazane konto bankowe organizatora wydarzenia w ciągu pięciu dni roboczych od ostatecznego wykonania.

Wszystkie pieniądze zostaną wpłacone na konto bankowe określone w szczegółach płatności organizatora imprezy. Weryfikacja danych bankowych nie jest obowiązkiem The Dots, ale organizator imprezy jest odpowiedzialny za podanie dokładnych danych bankowych. Jeśli podane zostaną nieprawidłowe dane bankowe, należne środki będą naliczane, dopóki organizator imprezy nie poda dokładnych danych rachunku bankowego. Kropki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli zostaną podane nieprawidłowe dane bankowe lub środki zostaną wpłacone na niewłaściwe konto bankowe. Kropki przekazują pieniądze na konta bankowe w Wielkiej Brytanii bezpłatnie.

Jeżeli kropki nie zapłacą organizatorowi wydarzenia w ciągu 30 dni od końca miesiąca, w którym zakończyło się wydarzenie lub przebieg imprezy, a platforma otrzymała prawidłowe dane bankowe, kropki zapłacą odsetki od zaległej kwoty na stawka 3% rocznie powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC od czasu do czasu.

Obciążenia zwrotne

Obciążenie zwrotne ma miejsce, gdy klient kwestionuje obciążenie karty kredytowej / debetowej z naszym dostawcą przetwarzania płatności. W przypadku wystąpienia obciążenia zwrotnego dostawca przetwarzania płatności zbada, czy obciążenie ma zostać wstrzymane, czy też zwrócone klientowi.

Kropki dostarczą wszystkie wymagane informacje i dokumentację dostawcy przetwarzania płatności podczas dochodzenia. Jeśli jednak spór zostanie podtrzymany, a opłata zostanie zwrócona klientowi, kropki będą uprawnione do zwrotu kosztów od organizatora imprezy od organizatora imprezy. Niezapłacenie przez organizatora wydarzenia obciążenia zwrotnego może spowodować zawieszenie konta organizatora imprezy.

Zobowiązanie z tytułu podatku VAT

Organizator imprezy ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozliczanie i płatność podatku VAT pobranego poprzez sprzedaż biletów do HM Revenue and Customs. Organizator wydarzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowych faktur VAT lub wyciągów swoim klientom, którzy wystawili bilety.

Dostawca przetwarzania płatności

Wszystkie płatności dokonywane za pośrednictwem Platformy zdarzeń są przetwarzane za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy przetwarzania płatności. Klient musi się zarejestrować, zanim będzie mógł dokonać płatności. Dodatkowe opłaty za rezerwację zgodnie z ich warunkami mogą być płatne – więcej informacji można znaleźć na ich stronie internetowej. Kropki nie pobierają opłaty za tę usługę.

Wymiana i zwroty

Ponieważ wszystkie transakcje odbywają się między organizatorem wydarzenia a klientami, jeśli klient zażąda wymiany lub zwrotu pieniędzy, klient powinien skontaktować się bezpośrednio z organizatorem wydarzenia w celu przetworzenia ich żądania zgodnie z własną polityką wymiany i zwrotu kosztów organizatora imprezy.

Wysyłka biletów

Bilety zostaną udostępnione klientowi jako link do pobrania do wydrukowania przez klienta lub wyłącznie do pobrania na platformę wydarzeń.

12. POLITYKA ANULOWANIA (Z WYJĄTKIEM PLATFORMY WYDARZEŃ, PATRZ POLE TEKSTOWE)

Zasadniczo nie oferujemy zwrotu kosztów uiszczonych przez Ciebie za Usługi, ani nie oferujemy kredytów, których anulowanie nastąpi przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Tak więc, poza wymienionymi poniżej, wszystkie jednorazowe płatności i / lub płatne subskrypcje (w tym Plan rekrutacyjny Pro, Oferty pracy lub Pakiety pracy lub Subskrypcje dla przedsiębiorstw, miejsca pracy i posty) nie podlegają zwrotowi po otrzymaniu płatności od Ciebie.

Możemy zapewnić zwrot pieniędzy w przypadku oczywistego błędu lub pomyłki.

Ponadto żadne z postanowień niniejszych zasad nie będą miały wpływu na Twoje prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy przysługuje Ci prawo. Będzie to zależeć od tego, w jakiej jurysdykcji się znajdujesz. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów za usługi zakupione od nas przez 14 dni po zawarciu umowy, pod warunkiem, że nie korzystałeś lub nie korzystałeś z usług usługi, które kupiłeś. Jeśli w momencie anulowania wykorzystałeś tylko część paczki, zwrócimy Ci proporcjonalny zwrot pieniędzy. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania płatności i rozpoczęcia subskrypcji.

W przypadku wszystkich problemów związanych z anulowaniem i zwrotem kosztów prosimy o kontakt z help@the-dots.com. Jeśli chcesz anulować lub zmienić rodzaj konta subskrypcji Recruiter Pro lub Enterprise, które masz u nas, możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres help@the-dots.com. Uwaga: po zlikwidowaniu konta Recruiter Pro Twoja zdolność dostępu do dowolnych funkcji Recruiter Pro wygasa z końcem bieżącego okresu subskrypcji.

POLITYKA ANULOWANIA – PLATFORMA WYDARZEŃ

Anulowanie wydarzenia

Organizator imprezy będzie musiał poinformować swoich klientów o anulowaniu imprezy, podejmując uzasadnione starania, aby skontaktować się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail (korzystając z danych podanych w momencie rezerwacji), informując ich o anulowaniu i inicjując proces zwrotu pieniędzy. Organizator imprezy zwróci odszkodowanie The Dots za wszelkie straty poniesione przez The Dots, które dotyczą anulowanych wydarzeń.

Wydarzenie przełożone lub zmiana miejsca

Organizator wydarzenia będzie musiał poinformować swoich klientów o przełożeniu wydarzenia lub zmianie miejsca przy użyciu uzasadnionych starań, aby skontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z danych podanych w momencie rezerwacji), informując ich o odroczeniu lub zmianie miejsca i skontaktować się aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki wymiany i zwrotu pieniędzy.

13. ZMIANY W USŁUGACH

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usług lub wszelkich powiązanych usług (lub ich części) za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub powiązanych usług.

Należy pamiętać, że dowolna treść w Usługach może być nieaktualna w dowolnym momencie i jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji. Nie gwarantujemy, że Usługi lub dowolne Treści na nich będą wolne od błędów lub pominięć.

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Znak towarowy THE DOTS i urządzenie „button” są własnością The Dots Global Limited i są zarejestrowane w całej UE i na niektórych innych terytoriach na całym świecie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie informacje, w tym między innymi dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, wideo, wiadomości, tagi lub inne materiały, w tym Treść zawarta w reklamach sponsora lub informacjach prezentowanych za pośrednictwem Usług lub przez reklamodawców mogą być chronione prawami własności intelektualnej, w tym między innymi prawami autorskimi, projektami, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i prawami własności („Prawa własności intelektualnej”).

Kropki są licencjobiorcą lub wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej do Usług, w tym do Treści w Usługach. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interesy dotyczące dostarczanej przez siebie Treści i treści, z zastrzeżeniem praw przyznanych nam na mocy klauzuli 9 niniejszych Warunków. Zgadzasz się zapłacić za wszystkie tantiemy, opłaty lub inne kwoty należne z powodu Treści publikowanej w Usługach lub za ich pośrednictwem.

Wszystkie pojedyncze artykuły, treści i inne elementy pojawiające się w Usługach są również dziełami chronionymi prawem autorskim. Oprócz przestrzegania jakichkolwiek praw, które każdy autor mógł zachować w związku z każdym takim artykułem, musisz również przestrzegać wszystkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w tej usłudze.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez The Dots lub reklamodawców, nie wolno kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, publikować, wchodzić do bazy danych, wyświetlać, wykonywać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, transmitować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści lub dowolna część tej Usługi.

Ani ty, ani żadna osoba trzecia nie będzie korzystać z treści Usług w jakikolwiek sposób, który stanowi naruszenie naszych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przez nas autoryzowane.

15. NARUSZENIA NIERUCHOMOŚCI INTELEKTUALNEJ

Poważnie podchodzimy do kwestii praw własności intelektualnej i zapewniamy środki, które pomogą Ci chronić swoje prawa własności intelektualnej. W przypadku skargi dotyczącej naruszenia twoich praw, zadzwoń do nas lub wyślij pełne dane dotyczące skargi na adres help@the-dots.com.

Jeśli wielokrotnie naruszasz prawa własności intelektualnej innych osób, możemy wyłączyć twoje konto.

16. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zatrzymać nas, naszych podmiotów stowarzyszonych, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy, bez szkody dla wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych opłat prawnych, wynikających w jakikolwiek sposób z twojego użycia lub niewłaściwe korzystanie z Usług lub przesyłanie, publikowanie, publikowanie, wysyłanie wiadomości e-mail, powielanie, dystrybucja lub transmisja jakichkolwiek Treści lub innych materiałów przez Ciebie lub użytkowników Usług autoryzowanych przez Ciebie, jakiekolwiek wydarzenie lub miejsce, jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, inne przepisy dotyczące własności intelektualnej, prywatność lub inne obowiązujące przepisy prawa, wszelkie reklamy, marketing lub promocja (inne niż jakiekolwiek materiały wyprodukowane przez The Dots), w tym między innymi produkcja i umieszczanie plakatów lotniczych lub wszelkie naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika (w tym , ale nie wyłącznie, wszelkie roszczenia, że ​​Twoje Treści naruszają prawa osób trzecich).

17. OCHRONA I UJAWNIENIE TREŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zachować jego Treść, a także ujawnić Treść (w całości lub w części) oraz niektóre dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione: a) przestrzegać procedur prawnych; (b) w celu egzekwowania niniejszych warunków; (c) w odpowiedzi na roszczenia, że ​​którakolwiek z Treści narusza prawa osób trzecich; lub (d) w celu ochrony naszych i / lub naszych użytkowników Usług lub praw publicznych, własności lub bezpieczeństwa osobistego Nas i użytkowników naszej Strony lub społeczeństwa.

Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Usług, w tym Treści użytkownika, może obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie Twojej Treści lub innych informacji przesłanych nam przez Ciebie lub innych użytkowników Usług.

Wszelkie lub wszystkie Treści w Usługach mogą być okresowo usuwane według naszego wyłącznego uznania. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie Treści, które przeglądasz, przesyłasz lub publikujesz, według własnego uznania i na własne ryzyko, w tym poleganie na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może polegać na treściach stworzonych przez nas lub przekazanych nam. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że poglądy wyrażone w Usługach niekoniecznie odzwierciedlają nasze poglądy, a my nie popieramy ani nie popieramy Treści opublikowanych lub przesłanych przez ciebie lub innego użytkownika Usług.

Prowadząc Usługi, nie zabiegamy ani nie chcemy otrzymywać od ciebie żadnych poufnych, tajnych lub zastrzeżonych informacji lub innych materiałów. Wszelkie takie informacje lub materiały przesłane lub wysłane do nas będą uważane za niepoufne ani tajne. Przesyłając lub przesyłając do nas informacje lub inne materiały, oświadczasz i gwarantujesz, że informacje te są dla Ciebie oryginalne i że żadna inna strona nie ma żadnych praw do materiałów oraz że materiał i informacje nie naruszą żadnego z zakazów określonych w tych Warunki.

18. POWIĄZANE STRONY

Użytkownik może mieć możliwość linkowania do stron osób trzecich („witryn powiązanych”) z Usług. Powiązane strony nie są jednak przez nas sprawdzane, kontrolowane ani badane w żaden sposób i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dostępność, reklamę, produkty lub inne materiały jakichkolwiek takich powiązanych stron ani za jakiekolwiek zawarte w nich dodatkowe linki. Te linki nie oznaczają naszego poparcia lub powiązania z połączonymi stronami. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest przestrzeganie odpowiednich warunków korzystania z Witryn połączonych, a także wszelkich innych zobowiązań wynikających z prawa autorskiego, tajemnicy, zniesławienia, przyzwoitości, prywatności, bezpieczeństwa i przepisów eksportowych związanych z korzystaniem z takich Witryn połączonych i wszelkich treści zawarte na nim. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z połączonych stron lub informacji lub materiałów dostępnych za pośrednictwem tych powiązanych stron. Wszelkie wątpliwości należy kierować do administratora lub webmastera tej witryny. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo, według naszego wyłącznego uznania, do dodawania, zmieniania, odrzucania lub usuwania, bez uprzedzenia, dowolnej funkcji lub linku do dowolnej Witryny połączonej z Usług i / lub do wprowadzania różnych funkcji lub linków do różnych użytkowników Usługi.

INFORMACJA SPECJALNA: POWIĄZANE STRONY MOGĄ ZAWIERAĆ ZAWARTOŚĆ I GRAFIKĘ, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBRAŻLIWE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO PRZEMOCY MATERIAŁÓW, WYRAŹNIE PRAWIDŁOWO MATERIAŁÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ NIEMOŻLIWE DLA MNIEJSZYCH. JEŻELI WCHODZIESZ W TE STRONY PODŁĄCZONE, POTWIERDZASZ, ŻE W SWOJEJ JURYSDYKCJI PODEJMUJESZ PODEJŚCIE PRAWNE, ABY PRZEGLĄDAĆ TAKIE MATERIAŁY, ORAZ PRZEGLĄDANIE, CZYTANIE I / LUB POBIERANIE TREŚCI Z PODMIOTÓW POŁĄCZONYCH NIE NARUSZA STANDARDU WSPÓLNOTOWOŚCI, , MIASTO, PAŃSTWO, PAŃSTWO, PROWINCJA, PAŃSTWO LUB INNA WSPÓLNOTA, DO KTÓRYCH NALEŻYCIE, I / LUB Z KTÓRYCH DOSTĘPUJESZ DO TEJ POWIĄZANEJ STRONY.

Zgoda musi być udzielona przez nas na dowolny rodzaj linku do Usług. Aby uzyskać naszą zgodę, możesz napisać do nas na help@the-dots.com. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy zgody na połączenie z Usługami lub cofnięcia wszelkich wcześniej udzielonych przez nas zezwoleń na linkowanie za pomocą dowolnego rodzaju linku oraz do zażądania zakończenia takiego linku do Usług, według naszego uznania w dowolnym momencie.

19. HASŁO I KONTO

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim.

Musisz natychmiast powiadomić The Dots o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa. Kropki nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inną odpowiedzialność wynikającą z nieprzestrzegania przez ciebie obowiązków związanych z bezpieczeństwem lub jakiegokolwiek nieuprawnionego dostępu do konta lub korzystania z niego. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż twój zna kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym na adres help@the-dots.com.

20. RELACJE Z REKLAMAMI I SPONSORAMI

Twoja korespondencja lub relacje biznesowe lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym płatności i dostawy powiązanych towarów lub usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, są wyłącznie między Tobą i taki reklamodawca. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców w Usługach.

21. ZEZWOLENIE RODZICIELSKIE

Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Niektóre z dostępnych informacji mogą dotyczyć niektórych tematów, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci. Kropki mogą, według własnego uznania, wymagać od użytkowników Usług poniżej 18 roku życia uzyskania zgody rodzica lub opiekuna na oglądanie określonych treści. Zgadzasz się przestrzegać wszelkich takich ograniczeń i nie pomagać nikomu w obchodzeniu tych ograniczeń.

22. PRZETWARZANIE DANYCH (ZOBACZ TAKŻE SKRZYNKA TEKSTOWA PLATFORMY Z OKREŚLONYM WARUNKIEM)

22.1 Do celów niniejszej klauzuli następujące zdefiniowane terminy mają następujące znaczenie:

22.1.1 „Ustawa o ochronie danych” oznacza (a) Ustawę o ochronie danych z 1998 r .; lub (b) od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych ((UE) 2016/679 („RODO”) w związku z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi Wielkiej Brytanii, które określają specyfikacje lub ograniczenia zasad RODO; lub (c) od daty wdrożenia wszelkie obowiązujące przepisy prawne, które zastępują lub zastępują RODO w Wielkiej Brytanii lub które stosują funkcjonowanie RODO tak, jakby RODO było częścią prawa krajowego Wielkiej Brytanii, które mogą obejmować Ustawę o ochronie danych z 2018 r .; i

22.1.2 „dane osobowe”, „administrator danych”, „podmiot przetwarzający”, „osoba, której dane dotyczą” oraz „przetwarzanie” (i inne części czasownika „przetwarzać”) mają znaczenie określone w ustawie o ochronie danych.

22.2 Każda ze stron będzie zawsze przestrzegać prawa o ochronie danych i nie będzie wypełniać swoich obowiązków wynikających z niniejszych warunków w sposób, który mógłby spowodować, że druga strona naruszy wszelkie obowiązujące obowiązki wynikające z prawa o ochronie danych.

22.3 W kontekście niniejszych warunków będziesz działać jako „podmiot przetwarzający” w stosunku do nas, którzy będą „administratorem” w odniesieniu do danych osobowych.

22.4 W przypadku przetwarzania udostępnionych przez nas danych osobowych w związku z takim przetwarzaniem, użytkownik:

22.4.1 przetwarzają dane osobowe tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami i nie mogą w żaden inny sposób wykorzystywać danych osobowych do własnych celów, chyba że masz uzasadnioną i prawną podstawę do tego;

22.4.2 zezwalają na przetwarzanie danych osobowych tylko przez osoby związane egzekwowalnymi zobowiązaniami zachowania poufności i podejmują kroki w celu zapewnienia, aby osoby te działały wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania;

22.4.3 chronić dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą lub ujawnieniem;

22.4.4 pozostają uprawnione do wyznaczania podmiotów trzecich przetwarzających dane. W przypadku wyznaczenia podwykonawcy strony trzeciej w odniesieniu do obowiązków w zakresie ochrony danych:

(a) upewnić się, że osoba trzecia podlega co najmniej takim samym zobowiązaniom, jak Ty; i

(b) pozostają w pełni odpowiedzialni wobec nas za wszelkie działania i zaniechania strony trzeciej,

a wszystkie podwykonawcy przetwarzane przez Ciebie na dzień wejścia w życie niniejszych Warunków zostaną uznane za autoryzowane;

22.4.5 oprócz podprocesorów zaangażowanych zgodnie z pkt 22.4.4 (powyżej), mają prawo angażować dodatkowych lub zastępczych podprocesorów, z zastrzeżeniem:

(a) zastosowanie mają przepisy pkt 22.4.4 (a) i 22.4.4 (b); i

(b) powiadamiając nas o dodatkowym lub zastępczym podprocesorze,

a jeśli sprzeciwiamy się dodatkowemu lub zastępczemu podwykonawcom, strony omówią sprzeciw w dobrej wierze;

22.4.6 niezwłocznie powiadamiają nas i informują o naruszeniu danych osobowych przez Ciebie lub osoby trzecie, którym dane osobowe zostały przekazane, oraz zapewniają wszelką niezbędną współpracę i pomoc, aby umożliwić nam wypełnienie naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych i w celu zmniejszenia wpływu incydentu na naszą działalność biznesową i reputację;

22.4.7 na nasz koszt i nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy pozwala nam (z zastrzeżeniem uzasadnionych i odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności) na kontrolę i audyt działań związanych z przetwarzaniem danych, aby umożliwić nam zweryfikowanie i / lub upewnienie się, że przestrzegasz twoje obowiązki wynikające z niniejszego punktu 22;

22.4.8 na nasze uzasadnione żądanie i na nasz koszt, pomóż nam odpowiedzieć na prośby podmiotów danych, które korzystają z przysługujących im praw wynikających z ustawy o ochronie danych;

22.4.9 na nasze uzasadnione żądanie i na nasz koszt, pomóż nam w przestrzeganiu naszych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych w związku z (a) powiadomieniem organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych; (b) informowanie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu danych; (c) przeprowadzenie oceny skutków; oraz d) w przypadku gdy jest to wymagane na podstawie oceny skutków, angażowanie się po uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym; i

22.4.10, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej, po rozwiązaniu niniejszych Warunków według naszego wyboru i chyba że masz ważną i zgodną z prawem podstawę zgodnie z Ustawą o ochronie danych do dalszego przechowywania i przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez nas, (a) usuń wszystkie takie dane osobowe trwale, bezpiecznie i pewnie oraz dostarczają nam zaświadczenia o zniszczeniu; i / lub (b) zwrócić nam wszystkie takie dane osobowe i wszelkie inne informacje przekazane nam przez Ciebie; oraz (c) zaprzestają przetwarzania danych osobowych.

22.4.11 Zobowiązujesz się zabezpieczyć i zabezpieczyć nas na żądanie za wszelkie straty, szkody, zobowiązania, kary, wydatki lub grzywny poniesione (przewidywalne lub nieprzewidywalne lub bezpośrednie lub pośrednie) w wyniku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego punktu 22 (Dane Przetwarzanie).

PRZETWARZANIE DANYCH – PLATFORMA WYDARZEŃ

Z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i warunków Polityki prywatności The Dots, wszystkie dane osobowe klientów wygenerowane w związku z wydarzeniem organizatora imprezy są własnością organizatora imprezy, z zastrzeżeniem wszelkich stosownych zgód udzielonych przez klienta w ramach ochrony danych Prawa.

Jeśli organizator wydarzenia pobierze jakiekolwiek dane osobowe z The Dots dotyczące ich wydarzenia, jego uczestników lub innego członka lub pracownika The Dots, organizator wydarzenia stanie się jedynym administratorem danych (zgodnie z przepisami o ochronie danych) tych danych, organizator imprezy przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących tych danych osobowych oraz że organizator imprezy zostanie zarejestrowany w biurze komisarza ds. informacji jako administrator danych.

Gdy klient kupi bilet na wydarzenie, link do jego profilu członka zostanie automatycznie dodany do publicznie dostępnej listy uczestników wydarzenia. Kupując bilet na wydarzenie na Platformie wydarzeń, klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w ten sposób.

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI EMAIL – TYLKO PLATFORMA WYDARZEŃ

Dots udostępnia funkcje i narzędzia, które pozwalają organizatorowi wydarzenia kontaktować się z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej („Narzędzia e-mail”). Jeśli organizator wydarzenia korzysta z Narzędzi e-mail, reprezentuje i zgadza się na to;

 • mają prawo i uprawnienia do wysyłania wiadomości e-mail na adresy znajdujące się na ich liście odbiorców, a adresy te zostały zebrane zgodnie z RODO oraz przepisami i regulacjami dotyczącymi marketingu e-mail w kraju zamieszkania odbiorcy;
 • wiadomości e-mail nie są wysyłane z naruszeniem jakiejkolwiek polityki prywatności, zgodnie z którą e-maile odbiorców zostały zebrane;
 • organizator wydarzenia będzie korzystać z Narzędzi e-mail zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i innymi przepisami;
 • organizator wydarzenia nie będzie używał fałszywych lub wprowadzających w błąd nagłówków ani zwodniczych wierszy tematów w wiadomościach e-mail wysyłanych za pomocą narzędzi poczty elektronicznej;
 • organizator wydarzenia odpowie natychmiast i zgodnie z instrukcjami każdemu klientowi przesłanemu przez The Dots z prośbą o zmianę preferencji e-mail klienta; i
 • jeśli organizator wydarzenia naruszy którąkolwiek z tych zasad Narzędzi e-mail lub jeśli korzystanie z Narzędzi e-mail przez organizatora wydarzenia spowoduje wzrost liczby odrzuceń, stawek reklamacyjnych lub rezygnacji z subskrypcji przekraczających standardy branżowe lub jeśli e-mail organizatora wydarzenia spowoduje zakłócenie Usług, kropki może (bez ograniczeń wszelkich innych prawnych lub umownych środków odwoławczych) ograniczyć lub zawiesić dostęp do Narzędzi e-mail.

23. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „GDZIE JEST” ORAZ „W DOSTĘPNOŚCI”.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISEM PRAWNYM (DOTY I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, OFICERZY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, SUKCESORZY I ZLECENIA) WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE WARUNKI GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH WARUNKÓW, KTÓRE MOGĄ WYKORZYSTAĆ. ALE NIE OGRANICZONE DO: (i) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, WIARYGODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB TREŚCI USŁUG; ORAZ (ii) JAKIEKOLWIEK GWARANCJE TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BEZPIECZEŃSTWA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

PODLEGAJĄ PONIŻSZEJ KLAUZULIE, NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD LUB STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ NAS LUB USŁUGI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ W WYNIKU (1) KAŻDEJ BŁĘDU, OMEMISJI, USUNIĘCIA LUB WADY TREŚCI LUB (2) JAKICHKOLWIEK AWARIA WYKONANIA, BŁĄD, POMYŁKA, PRZERWANIE, USUWANIE, WADA, OPÓŹNIENIE W DZIAŁANIU LUB PRZEKŁADNI, WIRUS KOMPUTEROWY, AWARIA LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE LUB NIEDOZWOLONY DOSTĘP DO, ZMIANY LUB WYKORZYSTANIA REJESTRU, CZY ODDANIE , NIELEGALNOŚĆ, ZNISZCZENIE LUB PODCZAS INNYCH PRZYCZYN DZIAŁANIA.

NIE GWARANTUJEMY ANI NIE GWARANTUJEMY (1) ŻE JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG BĘDZIE WOLNA OD ZAKAŻEŃ WIRUSAMI, WORMAMI, KONI TROJANÓW LUB INNYCH INNYCH OCZEKUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH LUB ZNISZCZĄCYCH; LUB ŻE DOSTĘP DO USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB BEZBŁĘDNY.

NIE GWARANTUJEMY ANI NIE SKŁADAM ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG LUB TREŚCI USŁUG. UŻYTKOWNIK (RACZEJ NIŻ NAS LUB DOWOLNY Z AGENTÓW) PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH OBSŁUGI, NAPRAWY LUB KOREKCJI.

24. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PODLEGAJĄ PONIŻSZEJ KLAUZULIE, W ŻADNYM WYPADKU DOTY, JEJ SPONSORZY, REKLAMENCI, PARTNERZY, OFICERZY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, SUKCESORZY I PRZESYŁKI, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA DOWOLNĄ STRONĘ (i) ZA DOWOLNĄ, INDYWIDUALNĄ, SPECJALNĄ STRONĘ SZKODY WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE W DOWOLNYM SPOSÓB Z DOSTĘPNOŚCI, WYKORZYSTANIA, POWIĄZANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA USŁUG, NAWET JEŚLI DOTY LUB JEGO AGENCI MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNOŚCI DZIAŁANIA, NAWET W UMOWIE, W TORTIE LUB W INNY SPOSÓB; LUB (ii) ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE SIĘ DO BŁĘDÓW, POMINIĘĆ LUB INNYCH NIEDOKŁADNOŚCI W, LUB DESTRUKCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI USŁUG. NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH WARUNKÓW UMOWY, W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZGADZASZ SIĘ ZRZECZYWAĆ I SPORZĄDZIĆ WSZELKIE ROSZCZENIA, ZWOLNIĆ KOSZTY ZE WSZYSTKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI, OTRZYMUJĄ WSPÓŁPRACĘ, JEJ PODMIOTY, PODMIOTY ZGŁOSZONE, ORAZ INNI PARTNERZY I PRACOWNICY, OD KAŻDEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA RACHUNKU LUB W DOWOLNYM SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z STRAT I SZKÓD W DOWOLNYM SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z JAKIMKOLWIEK ZDARZENIEM LUB DZIAŁALNOŚCIĄ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ZROZUMIE I ROZUMIE, ŻE NINIEJSZE ZAŁOŻENIE RYZYKA I UWOLNIENIA WIĄŻĄ SIĘ NA WASIE I PAŃSTWACH, WYKONAWCY, AGENCI, ADMINISTRATORZY I CELE, ZAWIERA WSZELKICH NIELETNICH Towarzyszących UŻYTKOWNIKOWI NA WYDARZENIACH.

ŻADNE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA OSOBISTE WYNIKAJĄCE Z NASZEJ NEGLIGENCJI, ORAZ NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB Oszukańczej Błędnej Reprezentacji, ani jakiejkolwiek innej ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE.

RÓŻNE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NAS DLA CIEBIE, KTÓRE NALEŻY USTALIĆ W NASZYCH UMOWACH O DOSTARCZANIE USŁUG SZCZEGÓLNYCH.

W ODNIESIENIU DO PLATFORMY WYDARZEŃ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DOTS ZA ZARÓWNO Z ORGANIZATOREM ZDARZEŃ LUB KLIENTA NA PODSTAWIE LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI BĘDZIE OGRANICZONA, W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ (ZWIĄZANYCH LUB NIEZWIĄZANYCH) W CIĄGU 12 MIESIĘCY KWOTA RÓWNOWAŻNA DO CAŁKOWITEJ SUMY SPRZEDAŻY BILETÓW WYKONANYCH PRZEZ ORGANIZATORA WYDARZEŃ POPRZEZ PLATFORMĘ ZDARZEŃ W TYM OKRESIE.

25. OBOWIĄZUJĄCE PRAWA / JURYSDYKCJA

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących postępowania online i dopuszczalnej treści. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze Warunki, ich przedmiot i formacja podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały jurysdykcję niewyłączną. Jednakże, jeśli jesteś rezydentem Irlandii Północnej, możesz również wytoczyć powództwo w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś rezydentem Szkocji, możesz również wytoczyć powództwo w Szkocji.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, niniejsze Warunki, jej przedmiot i sposób powstania (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

26. RÓŻNE

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszych warunków należy kierować do nas na help@the-dots.com. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tak aby odzwierciedlać, tak blisko jak to możliwe, pierwotne zamiary stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skutku . Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowić żadnych praw dla beneficjenta będącego stroną trzecią. Tytuły rozdziałów niniejszych Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Nie będziesz przenosić, cedować, udzielać sublicencji ani zastawiać w żaden sposób żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Kropki mogą przenosić, cedować podlicencję lub zastaw w jakikolwiek sposób, dowolne ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na spółkę zależną, stowarzyszoną lub jej następcę lub jakąkolwiek stronę trzecią, bez powiadamiania o tym użytkownika lub otrzymywania jego zgody. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki lub ogólnie naszej witryny, skontaktuj się z nami pod adresem help@the-dots.com.